Gode råd til lektiehjælp i dansk

Danskfaget er et af folkeskolens og gymnasiets store fag. Det er i danskfaget, at eleverne stifter bekendtskab med tekster. Det er i dansk, at eleverne lærer at læse, skrive og generelt udtrykke sig gennem forskellige former for kommunikation. De skal lære om og opnå forståelse for dansk kultur, de skal lære at analysere og fortolke æstetiske tekster, som eventyr, noveller og film, og de skal lære at læse, forstå og producere fagtekster. Sidstnævnte er en af grundene til, at danskfaget medvirker til at skabe et fundament for al fremtidig læring. Det er netop gennem læsning og produktion af fagtekster, at elever tilegner sig viden i skolens andre fag. Derfor danner de første år i indskolingen, hvor eleven skal lære at afkode og forstå teksten - altså simpelthen helt grundlæggende lære at læse - fundamentet for resten af elevens skolegang. Allerede fra mellemtrinnet og op gennem resten af deres studietid skal eleverne lære af deres læsning. Det lægger et kæmpe pres på eleverne i forhold at magte alle danskfagets facetter, og derfor vil man måske opleve et behov for lektiehjælp i dansk.

Fem gode råd

Men hvad skal du så være opmærksom på, når du skal finde dansk lektiehjælp? Herunder kan du se fem vigtige faktorer, du skal have for øje, når du skal vælge den rette lektiehjælper:

  • Tålmodighed er en kerneegenskab hos en dygtig lektiehjælpeer, så det kan være en god idé at vælge en lektiehjælper, som udstråler dette.
  • Børn og unge har brug for struktur. Vælg derfor en lektiehjælper, som er struktureret og punktlig, men som samtidig inddrager barnet i sin planlægning.
  • Det er ikke sikkert, at barnet forstår forklaringen i første omgang. Vælg derfor en lektiehjælper, som forstår at forklare tingene på flere måder, og som ikke er bleg for at inddrage grafer, billeder og andre visuelle elementer, der kan understøtte forståelsen.
  • Alle børn har forskellige kompetencer, og alle er dygtige til noget. Find derfor en lektiehjælper, som forstår at bruge dit barns ressourcer i sin undervisning.
  • Relationen mellem barn og lektiehjælper er afgørende for, om lektiehjælpen kommer til at fungere. Vælg derfor en lektiehjælper, som forstår vigtigheden af dette, og som ved, hvordan man opbygger gode relationer til børn og/eller unge.